Beste ouder of verzorger,
 

De schoolmaatschappelijk werker is elke week op dinsdag aanwezig op school van ongeveer 8.30 uur tot 15.00 uur.
( Houthoeffe of Tweemaster) U kunt bij de schoolmaatschappelijk werker terecht met vragen over:


* Uw kind zit niet lekker in zijn vel maar u weet niet waardoor;
* U heeft praktische problemen die ook invloed hebben op het welbevinden van uw kind en u weet niet waar u hiervoor hulp kunt      krijgen;
* U gaat scheiden en weet niet hoe hiermee om te gaan naar de kinderen toe;
* Er is iemand overleden in uw omgeving, dit heeft veel invloed op het welbevinden en het gedrag van uw kind. U weet niet 
   hoe u hem/ haar hierbij kan helpen;
* Uw kind kan; druk zijn, niet luisteren, teruggetrokken zijn, slecht slapen, verdrietig zijn, enz. U als ouder niet weet waar het              vandaan komt of wat u eraan  kunt doen.
* Vragen over de opvoeding in de breedste zin van het woord.
* Het schoolmaatschappelijk werk kan ook, met toestemming van ouders, in gesprek gaan met kinderen, bijvoorbeeld over pesten,    faalangst, et cetera.  


U kunt contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk via de e-mail d.vandentweel@careyn.nl), telefoon 06-20177902,
de intern begeleider of de leerkracht van uw kind. 
Als u twijfelt of u met uw vraag op de goede plek bent, is dit al reden genoeg om langs te komen en de vraag te stellen. Wij 
denken met u mee en kijken wat het beste bij u en uw kind aansluit.

Een prettig schooljaar en tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Carolien Bloothoofd (jeugdverpleegkundige) & Dorothé van den Tweel(schoolmaatschappelijk werk)