Samenstelling van het team.
Het team bestaat uit 
 

Onderbouw
groep 1/2a Bianca Klein en Carla Lampe
groep 1/2b Paula v.d. Linde en Wendy de Vries
groep 1/2c Ciske v Leeuwen en Pauline Willmes
groep 1/2d Kelly Zegers en Pauline Willmes
groep 3a Daisy Bouwman en Zefanja Tiemann
groep 3b Larissa Vroom en Marije Dijkhuis
groep 4a Marissa van Breda en Monique Graff
groep 4b Ileen Bakker en Linda Nolles

Bovenbouw
groep 5a Fleur v.d. Pols en Marijke Verboom
groep 5b Elvira Schuddebeurs en Marlous Mol
groep 6a Conny de Graaf
groep 6b Denise Heerschap
groep 7a Koos Hogervorst
groep 7b Madelon Brus
groep 8a Diana de Vree
groep 8b Nicole de Heij

                                       
                                                            
 

Collega’s met speciale taken
Gerard Faber. Hij is directeur en eindverantwoordelijk voor de school.
Ariana de Bruin. Zij is locatieleider. Zij coördineert de bovenbouw en vervangt Gerard Faber indien nodig.
                            Zij is op dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig.

Arja Rijnsdorp en Larissa Vroom. Zij zijn de interne begeleiders van onze school
Als interne begeleider coördineren zij: de extra hulp/zorg voor leerlingen, de leerlingbesprekingen en hebben hierover contacten met ouders. Zij onderhouden de contacten met het speciaal onderwijs. Zij zijn op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig.
Arja Rijnsdorp is ook vertrouwenspersoon (Vertrouwenspersonen zijn beschikbaar om mee te praten over allerlei problemen met kinderen, ouders en teamleden.)
Diana de Vree. Zij is de ICT-er van onze school en de gezonde school coördinator 
Larissa Vroom. Zij coördineert de onderbouw en is tevens Interne begeleider van de kleutergroepen
Amber de Klepper. Zij is onze schoolmaatschappelijk werkster. Zij is op vaste momenten op school. Via Arja Rijnsdorp kunt u afspraken met haar maken.
Diana de Vree, Ann Klein, Marijke Verboom, Nicole de Heij, Madelon Brus, Fleur v.d. Pols, Marissa v Breda en Ileen Bakker
Zij zijn onze bedrijfshulpverleners en houden hun kennis op peil door het jaarlijks volgen van een opfriscursus
Ann Klein en Richard Bravenboer. Zij zijn onze conciërges. In principe zijn zij ’s ochtends op school.
Anne v.d. Blom, Rinke Faber, Romy Noordegraaf en Madeleine de Jager. Zij zijn onze onderwijsassistentes.
Ronald Köhn. Hij is onze vakleerkracht gymnastiek.