De oudervereniging - of in het kort: de OV

                                                                                                           
De OV wordt vertegenwoordigd door:

 
Annuska van Vlaenderen voorzitter
Wendy van Herp penningmeester
Femke Paisopoulos secretaris
Wendy van Doorn lid
Angelica Sijnesael lid
Simone Rutten lid
Sonja de Kluijver lid
Marijke Groenewoud lid
Sandra Luijendijk lid
Sagana Lems lid
Marcel Hoekstra lid
Ilona van der Linden lid
Kelly Busser lid
Vivian Kissami lid
Anouk van der Zee lid
Carla Lampe
Elvira Schuddebeurs
Madelon Brus (tijdens verlof Elvira)
Team

 

Alle ouders die kinderen op onze school hebben, zijn automatisch lid van de oudervereniging van de school. Het bestuur van de vereniging wordt ook gevormd door ouders die hiervoor gekozen zijn.
Deze groep ouders vervult een zeer belangrijke taak op onze school. Ze assisteren en coördineren veel van de voorkomende werkzaamheden op onze school, beheren het schoolfonds en vormen met het team de ruggengraat van een goed draaiende schoolorganisatie.
Het bestuur van de oudervereniging vergadert ongeveer eenmaal per 6 weken. In deze vergaderingen worden huishoudelijke en zo nodig onderwijskundige zaken besproken. De vergaderingen zijn openbaar en worden in de nieuwsbrieven aangekondigd. De agenda vindt u op de mededelingenborden bij de deuren.
In oktober/november houdt de oudervereniging, samen met de MR haar jaarvergadering waar tevens verkiezingen worden gehouden en rekening en verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde financiële beleid.
Zonder een goed functionerende bestuur kan een school niet. Het is vooral in het belang van de kinderen dat het bestuur van de oudervereniging en school een goed team vormen, dat samen veel werk voor de kinderen kan en wil verzetten.