Je vinger opsteken?

Dat hoeft niet!

Als je vragen hebt, kun je ons gewoon bellen, mailen of langskomen. Daar hoef jij je vinger niet voor op te steken.


Contactgegevens:

O.B.S. De Houthoeffe

Locatie onderbouw:
Kreeft 35
3225 AC Hellevoetsluis
0181-319993

Locatie bovenbouw:

Forel 18-20
3225 PA Hellevoetsluis
0181-320141

houthoeffe@edumarevpr.nl
www.houthoeffe.nlVeelgestelde vragen

Hoe schrijf ik mijn kind in bij jullie op school?

Vanaf hun vierde jaar mogen kinderen naar groep 1. U kunt uw kind op onze school aanmelden na het maken van een afspraak met de onze Kwaliteitsmedewerker Larissa Vroom via larissa.vroom@edumarevpr.nl of telefonisch via 0181-319993. U krijgt dan een rondleiding door de school, waarbij Larissa u informatie verstrekt over de school. Tijdens de rondgang worden wederzijdse verwachtingen besproken en is er gelegenheid om vragen te stellen. Hierna kunt u uw kind aanmelden via het aanmeldformulier.

Welke mogelijkheden zijn er om een kind te laten wennen aan de school/ aan de groep?

Om alvast te wennen aan de school, mogen de kinderen ongeveer vier weken voor hun vierde verjaardag hun nieuwe klas bezoeken. Uw zoon of dochter mag dan, in overleg met u, een aantal dagdelen kennis komen maken. Hiervoor krijgt uw kind een uitnodiging thuis gestuurd.

Welke mogelijkheden zijn er om mijn kind al voor schooltijd en/of na schooltijd op te vangen?

Onze school werkt samen met kinderopvangorganisaties de Kinderkoepel (www.kinderkoepel.nl)en Partou (https://partou.nl). Voor informatie over mogelijkheden en prijzen verwijzen we u naar de website van deze organisaties.

Wat kost het als mijn kind naar de Houthoeffe gaat?

Basisonderwijs is in Nederland gratis. Wel vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage van €35,- per schooljaar. Daarmee worden activiteiten als het Sinterklaasfeest, Kerst, sport- en spelactiviteiten en een uitje gefinancierd. Bij tussentijdse instroom rekent men naar rato, op basis van wanneer de activiteiten plaatsvinden in het schooljaar. Als het lastig voor u is het bedrag op te brengen, kennen we bijzondere regelingen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind.

Hoe meld ik mijn kind ziek?

Bij ziekte wordt u verzocht dit tijdig door te geven aan de leerkracht. U kunt hiervoor de school bellen vanaf 08.00 uur of een melding maken in Parro. Wanneer uw kind zonder melding afwezig is, ondernemen wij actie om uit te zoeken waar uw kind is.

Welke schooltijden worden gehanteerd op de Houthoeffe?

We werken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur. We hanteren de starttijd strikt. We zijn als school namelijk erg gericht op het leren van alle kinderen en we hebben de beperkte schooltijd volledig nodig om alle doelen te kunnen bereiken.

Wat houdt ‘Goud’ onderwijs in?

Goud onderwijs is een onderwijs verbeter traject. We hebben gezien dat niet alle kinderen profiteren van het geboden aanbod. Dat willen we niet. Daarom hebben we begeleiders van een educatieve dienst ingehuurd die ons helpen ons onderwijs te verbeteren, waarbij uitgangspunt is de kansenongelijkheid die we in de maatschappij duidelijk terugzien op school te verkleinen of teniet te doen. Leerkrachten worden in dit traject begeleid, gecoacht en ondersteund. Elke leerkracht verstaat het vak en heeft hoge verwachtingen van de leerlingen en stimuleert hen door te gaan en niet op te geven. We willen elk kind het beste onderwijs bieden in een veilige, positieve en gestructureerde omgeving, waarbij we focussen op de basisvaardigheden rekenen, taal, lezen en burgerschap.

Hoe weet ik wanneer er vakanties zijn?

Jaarlijks wordt de vakantieregeling van onze stichting vastgesteld. Zodra de regeling bekend is publiceren we die op onze website. Voor de start van het nieuwe schooljaar ontvangt van ons een overzicht met activiteiten, vakanties en geplande studiedagen. De vakanties en
studiedagen liggen vast. Zo weet u minimaal een jaar van tevoren welke dagen uw kind niet naar school kan en opgevangen moet worden.

Is het mogelijk verlof aan te vragen?

Er is een verlofregeling. Wanneer u verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren) is het van belang om rekening te houden met het onderstaande:

 Uw verzoek dient u tenminste 6 weken van te voren in te dienen. Uitzondering hierbij is een begrafenis.
 Het aantal verlofdagen waarvoor verlof wordt aangevraagd, wordt opgeteld bij reeds eerder toegekende verlofdagen.

In de volgende gevallen wordt zeker geen extra verlof gegeven:

 Familiebezoek in het buitenland,
 Goedkope tickets in het laagseizoen, tickets zijn al gekocht zijn of er zijn geen tickets meer in de vakantieperiode,
 Vakantiespreiding in den lande,
 Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Hoe wordt er met de ouders gecommuniceerd?

Om u op de hoogte te houden van wat er op onze school gebeurt, ontvangt u met regelmaat een nieuwsflits. Deze nieuwsflitsen ontvangt u via Parro. Parro regelt onze oudercommunicatie van A tot Z, van een algemeen dagverslag van de groep van uw kind tot een persoonlijk bericht. Parro is dé plek waar alles van communicatie tussen school en thuis samenkomt. Ieder schooljaar kunt u zich op de groepsberichten
abonneren. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht van uw kind. Tevens ontvangt u van ons aan het begin van het schooljaar een informatiekaart met activiteitenkalender. Het is een beknopte versie van de schoolgids. In de schoolgids staan belangrijke mededelingen en veel praktische zaken.

Alles over De Houthoeffe

Bij de Houthoeffe staat Goud onderwijs centraal. Onze school gelooft dat elk kind uniek is en dat ieder kind de kans verdient om zijn of haar volle potentieel te bereiken. Onze missie is om onze leerlingen de vaardigheden, kennis en zelfvertrouwen te geven die nodig zijn om succesvol te zijn in de huidige en toekomstige wereld.

Goud onderwijs is een onderwijstraject dat inzet op kansengelijkheid door onderwijs op een kwalitatief hoog niveau te bieden aan alle kinderen.  Op basis van de drie succesfactoren Effectief organiseren, Een sterk curriculum en Een Positieve schoolcultuur creëren we bij de Houthoeffe een sfeer waarin een fijne leer- en werkomgeving de norm zijn, voor zowel team als leerlingen. Excellent onderwijs met hoge leerlingresultaten is hierbij het doel.

De Houthoeffe is een positieve en veilige school waar duidelijke regels en afspraken gelden. Hier worden de leerkrachten begeleid, gecoacht en ondersteund door een inhoudelijk leider en krijgen ze daarnaast hulp van de leerlingdecaan en de ib’er. De leerkracht krijgt op deze manier tijd en ruimte voor goed onderwijs en focust zich op de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen en burgerschap. Onze leerkrachten verstaan het vak, zowel qua didactiek als qua klassenmanagement. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en zij stimuleren hen om door te gaan en niet op te geven.

De Houthoeffe heeft twee locaties in Hellevoetsluis. De onderbouw (groep 1 tot en met 4) is gehuisvest aan de Kreeft 35, en de bovenbouw (groep 5 tot en met 8) zit in het schoolgebouw aan de Forel 18-20.